Efficiënt bewegen doe je bewust!

Bewegen doen we allemaal. En iedereen heeft een eigen bewegingspatroon die ik niet goed of slecht wil noemen.  Waarschijnlijk kun je wel efficiënter bewegen en een bewegingspatroon aanleren die minder stress veroorzaakt in je fysieke gestel. Dit vereist een integratie van verschillende factoren op neuromusculair niveau. Is dit te technisch? Ik leg het in deze…